Chinese Taal

Chinese taal (Mandarijn)

  • Docent: mevrouw Zhang Xiujuan

Beginnersniveau

De cursus is gebaseerd op het boek “Méthode de Chinois”: initiatie tot pinyin (transcriptiemethode van Chinees, gebruikmakend van het Latijnse alfabet. De belangrijkste moeilijkheden bij het gebruik ervan, voor anderstaligen, zijn de specifieke uitspraak van verschillende medeklinkers, en het veelvuldig weglaten van tonale accenten. Pinyin is een hulpmiddel geworden voor veel buitenlanders die de uitspraak van het Mandarijn willen weten. In combinatie met de studie van Chinese karakters maakt het mogelijk om zowel gesproken Mandarijn als zijn grammatica uit te leggen .)

Studie van de basis van Chinese karakters (kenmerken en radicalen) om veertig karakters te onthouden.

Gemiddeld niveau

De cursus is gebaseerd op het boek “Méthode de Chinois”. Benader een nieuwe studie, zoals je mening geven, jezelf leren situeren, meer dan 80 karakters om te onthouden …

Gevorderd niveau

De zaterdagcursus is verdeeld in twee delen. Een meer theoretisch deel: verdere studie in het boek “Méthode Chinoise”. En in het tweede deel het lezen van de roman “朋友” (Chinese Breeze Graded Reader Series, niveau 3,  750 woorden).

 

Lezing- en conversatieworkshop

De conversatieles waarin de studenten een onderwerp kiezen en bespreken vindt plaats in het eerste deel van de ochtend. En het tweede deel gaat dan over het verder lezen van de roman “la 件 红 衬衫” (Chinese Breeze Graded Reader Series, niveau 4, 1100 woorden). Interactieve discussie rond het boek.

 

Praktische  informatie

Het Museum Kunst & Geschiedenis heeft zijn deuren heropend. Informatie en richtlijnen met betrekking tot uw bezoek zijn te vinden op hun website.

Gezien de onzekerheid die nog steeds heerst over de huidige gezondheidssituatie en het vervolg ervan dat zal heersen tijdens het komende academiejaar, moeten we helaas melden dat de BIHCS-cursussen vanaf september 2020 worden opgeschort en dit tot nader order. Hetzelfde geldt voor lezingen.  De bibliotheek niet toegankelijk voor lezers.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de toekomstige maatregelen, in overleg met het museum, om het vervolg van onze activiteiten op een zo bevredigend mogelijke manier te waarborgen met de strikte inachtneming van de noodzakelijke sanitaire maatregelen.

In de hoop dat u deze moeilijke tijd zo goed mogelijk beleeft en dat uw gezondheid en die van uw dierbaren niet is aangetast, hopen we velen van u zo snel mogelijk terug te zien.

 

5e verdieping in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Jubelpark, 10

1000 Brussel

Tel 02741 73 55

Secretariaat: inst.chin@kmkg-mrah.be

Bank: BNP Paribas Fortis van IBHEC IBAN BE96 2100 0946 2505