1. Toegang

De studiezaal is voor iedereen toegankelijk voor studie- en onderzoeksdoeleinden, op afspraak. Een afspraak kan aangevraagd worden via e-mail: chin.lib@kmkg-mrah.be.

Een afspraak is alleen mogelijk op de volgende dagen en uren: donderdag: 10.00 - 16.00 uur

Een afspraak moet minimaal 10 werkdagen van tevoren worden aangevraagd.

Uw afspraak moet worden bevestigd.

De bibliotheek is gesloten van 24 december tot 3 januari en tijdens vakanties.

    2. Inschrijving

Bij uw eerste bezoek wordt u uitgenodigd om u als lezer te registreren. Deze inschrijving maakt je ook lid van het Belgisch Instituut voor Hogere Chinese Studiën. Uw inschrijving is een jaar geldig.

Prijzen 20 €                              5 € (voor degenen onder de 26)

Na registratie keurt de lezer het bibliotheekbeleid goed.

    3. Bibliotheek info

Iedereen die de leeszaal betreedt, moet zijn geldige lezerskaart tonen of overhandigen aan de aangestelde.

Bij elk bezoek wordt de lezer verzocht zich te registreren in een lijst. De lezer deponeert op het secretariaat elk object dat als hinderlijk kan worden beschouwd, zoals jas, handtas, tas, computertas, regenscherm, rugzak, etc. Een doorzichtige tas voor het opbergen van studiemateriaal en/ of laptop wordt getolereerd.

De lezer wordt verzocht alle activiteiten te vermijden die de goede werking of andere lezers zouden kunnen verstoren.

We zullen elke vorm van conversatie zoveel mogelijk beperken.

In de leeszaal is het gebruik van een mobiele telefoon verboden behalve voor het maken van foto's.

Roken, eten of drinken is niet toegelaten in de bibliotheek.

   4. Raadpleging van collecties

De boeken zijn gratis toegankelijk.

De classificatie van de boeken op planken is thematisch. Een werkmap met de lijst met de verschillende thema's wordt ter beschikking gesteld van de lezer.

Aangezien bepaalde werken, tijdschriften en archieven zich in externe reserves bevinden, zullen ze niet altijd onmiddellijk beschikbaar zijn. Wij adviseren u om ons, wanneer u een afspraak aanvraagt, de lijst met gewenste publicaties toe te sturen.

Het uitlenen van werken is verboden, inzage alleen ter plaatse.

  5. Enkele regels om te volgen bij het raadplegen van boeken en documenten

  • Bibliotheekmateriaal moet met zorg en respect worden behandeld. Het is ten strengste verboden om op de boeken te leunen en op te schrijven, op een vel papier te schrijven dat op een boek of ander document is geplaatst, of er post-it of andere markeringen op te plakken.
  • In de leeszalen mogen alleen zwarte potloden (geen kleurpotloden) aantekeningen maken. Potloden zijn gratis verkrijgbaar voor lezers.
  • Na het raadplegen laat de lezer de boeken op de werktafels liggen, de bibliothecarissen leggen ze weg.
  • Bij verlies of beschadiging dient de lezer de vergoeding inclusief de verwerkingskosten terug te betalen. Het te betalen bedrag wordt vastgesteld door de bibliotheek en moet direct worden betaald. Bij diefstal wordt direct aangifte gedaan bij de politie.

  6. Reproductie

Het is toegestaan ​​om niet-kostbare documenten (boeken, archieven, enz.) na 1900 te kopiëren of fotograferen, op voorwaarde dat het formaat, het karakter en de staat van het origineel dit toelaat.

Het fotograferen van documenten is niet mogelijk zonder schriftelijke toestemming van bevoegd personeel.

In alle omstandigheden, inclusief fotokopiëren, is het noodzakelijk om te voldoen aan de geldende wetgeving inzake copyright en reproductierechten. De lezer is hiervoor verantwoordelijk. In geen geval zal de verantwoordelijkheid van het BIHCS worden ingeroepen in geval van een inbreuk.

Prijzen (fotokopieën): - A4: € 0,15 - A3: € 0,30