Emperor_Yongzheng-272x300.jpg

 

Een van de prioriteiten van het Instituut vanaf het begin was het implementeren van een sinologiebibliotheek die in de afgelopen decennia fors gegroeid is. Zo vormden de collecties van de Sino-Belgian Studies Society, waarvan de bibliotheek en archieven permanent in het BIHCS werden bewaard, de basis van de bibliotheek van het Instituut. Naast een verzameling documentaire en fotografische archieven, een verzameling monografieën en tijdschriften in westerse talen, bezat deze vereniging de monumentale keizerlijke encyclopedie Gujin Tushu Jicheng 古今 圖書 , dankzij Lou Tseng-Tsiang 陸徵祥 (1870-1949) die het in 1914 heeft  geschonken. Deze encyclopedie werd echter vernietigd bij de brand van 1946 die een vleugel van het KMKG in de as legde.

De collecties van de BIHCS-bibliotheek werden in juli 1984 verder verrijkt toen Jiang Fucong 蔣 復 璁 (1898 - 1990), voormalig directeur van de National Central Library 國家 圖書館 in Taipei, 1.500 delen van de heruitgave van de Siku Quanshu schonk en ze daarmee beschikbaar stelde aan Belgische onderzoekers en sinologen.

De bibliotheek bevat dus een verzameling werken over de Chinese beschaving in westerse talen en Chinees. Filosofie, religies, geschiedenis (inclusief die van de relaties met België), taal, literatuur, geografie, de geschiedenis van de wetenschap worden er door algemene werken vertegenwoordigd. Door de integratie in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenisspecialiseerde de bibliotheek zich geleidelijk op het gebied van archeologie en Chinese kunst. Naast archeologie worden alle gebieden van de kunstgeschiedenis in China op grote schaal aangeboden: bronzen kunst, klassieke en hedendaagse schilderkunst en kalligrafie, oude epigrafie, prentkunst - gravuren en stempelen, keramiek, lak, jade, textiel, architectuur, beeldhouwkunst, tuinkunst. Boeddhisme, wetenschap en boeddhistische kunst zijn ook erg goed vertegenwoordigd.

De bibliotheek breidt haar collectie geleidelijk uit en verrijkt haar naar andere Aziatische landen zoals Korea, India, enz.

De bibliotheek bewaart ook fotografische platen en interessante archiefcollecties van economische of intellectuele uitwisselingen tussen België en China sinds het einde van de 19e eeuw.

De bibliotheek maakt deel uit van de European Association of Sinological Librarians (EASL).

Al deze werken zijn ter plaatse te raadplegen. Gerangschikt op thema in de leeszaal en direct beschikbaar voor de lezer.

Catalogus

Zoek in de MRAH-catalogus: Libis

Veel boeken zijn nog niet geïnformatiseerd. U kunt dit deel van de catalogus echter in de bestanden in de leeszaal van de bibliotheek raadplegen.